07.07.2017

Prace w budynku nr 09 na osiedlu Futura Park cały czas są realizowane zgodnie z harmonogramem. Aby dochować budowlanej tradycji - w najwyższym miejscu więźby dachowej zawisła wiecha. Oznacza to, że zakończone zostały prace związanie z położeniem ostatniego elementu konstrukcji dachu. Równolegle trwają prace wewnątrz budynku.