01.02.2012

W dniu 1. lutego 2012. roku na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich zakończył się proces weryfikacji naszej firmy.

Firma K&L Inwestycje Sp. z o.o. Sp. K. została, na mocy jednogłośnie podjętej uchwały, przyjęta w poczet członków Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

W trakcie postępowania musieliśmy zaprezentować nasze doświadczenie, zrealizowane inwestycje, plany inwestycyjne oraz odbyć rozmowę z Dyrektorem Generalnym panem Jackiem Bieleckim.