10.08.2016

Zachęcamy mieszkańców os. Park Rewerendy do zapoznania się z koncepcją budowy

drogi ekspresowej S6.

http://trasakaszubska.pl

Najważniejsze elementy planowanego harmonogram prac i realizacji (aktualny na dzień 09.08.2016r)
• planowany termin podpisania Umowy z Wykonawcą robót w systemie „Projektuj i Buduj” – 02.2017r.
• planowany termin rozpoczęcia robót – 05.2018r.
• planowany termin oddania do ruchu – 09.2020r.