15.02.2017

Rok 2017 zapowiada się jako przynoszący spore zmiany na rynku nieruchomości. Dziś przedstawiamy zarys i znaczenie najważniejszych spośród nich, którymi zainteresować się powinien każdy najemca, właściciel lokalu lub działki i deweloper. Gdańsk i inne miasta w Polsce czeka w najbliższym czasie ogromna rewolucja? Może to nieco przesadzony osąd, jednak z pewnością nowe przepisy znajdą swoje znaczące odzwierciedlenie w procesach zachodzących na rynku nieruchomości. Zapraszamy na przygotowany przez nas przegląd najważniejszych zmian.

Program „Mieszkanie+”

Bieżący rok oznacza start pilotażowego etapu programu „Mieszkanie+”. Program ma na celu masową budowę mieszkań na wynajem, przeznaczonych dla rodzin, których nie stać na kredyt hipoteczny. Najemca decydując się na nieco wyższe comiesięczne opłaty po 30 latach stałby się pełnoprawnym właścicielem mieszkania. Wciąż nie znamy jednak kryteriów oceny, na podstawie których możliwe będzie uczestnictwo w programie.

Plany są jednak ambitne. Dotychczas podpisano już listy intencyjne w sprawie budowy kilkunastu tysięcy mieszkań, czyli kilkukrotnie więcej niż jest w stanie oddać do użytku rocznie każdy wiodący na polskim rynku developer. Gdańsk i inne polskie miasta może więc potencjalnie czekać prawdziwy boom mieszkaniowy.

Koniec z użytkowaniem wieczystym nieruchomości mieszkalnych

Chociaż przepisy zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wydają się zmianą radykalną, w rzeczywistości czeka nas raczej ewolucja niż rewolucja. Prawo do użytkowania wieczystego zostanie bowiem przekształcone w prawo własności, jednak sam proces tego przekształcenia przewidziany jest na okres 20 lat, podczas których nowi właściciele nieruchomości wciąż uiszczać będą dotychczasowe opłaty, stanowiące w pewien sposób ratę ceny ich nabycia.

Kto odczuje konsekwencje przemian? Z pewnością właściciele mieszkań w blokach spółdzielczych, dla których brak konieczności uiszczana opłaty z tytułu użytkowania wieczystego jest korzystną perspektywą. Po upływie przewidywanych w ustawie 20 lat stratne będą z kolei samorządy, dla których umowy o użytkowaniu wieczystym nieruchomości są dziś stałym źródłem przychodów. Trudno natomiast przewidzieć, jak nowe prawo wpłynie na sytuację kredytobiorców i banków udzielających kredytów hipotecznych na zakup mieszkania. Wpisanie do księgi wieczystej roszczeń z tytułu rat za przekształcenie może być przez nie różnie potraktowane.

Zgoda budowlana zamiast dotychczasowych przepisów?

Ostatnia prezentowana przez nas zmiana jest jeszcze w fazie przygotowań, ale może mieć spore znaczenie, więc już o niej wspominamy. Planowany kodeks urbanistyczno-budowalny miałby wprowadzić tzw. zgody budowlane, które znacznie przyspieszą procesy administracyjne przed rozpoczęciem budowy. Jednocześnie nowe prawo miałoby na celu ograniczanie rozrastania się miast na ich obrzeżach, gdzie brakuje infrastruktury.

Jak na zmiany zareaguje przeciętny developer? Gdańsk i podobne miasta odznaczają się dużym zapotrzebowaniem na wygodne i tanie mieszkania. Uproszczona administracja z pewnością pozwoli oferować nabywcom mieszkań niższe ceny i szybciej realizować inwestycje. Z drugiej strony brak szerokich inwestycji na peryferiach sprawi, że ceny mieszkań mogą również wzrosnąć. Jest zbyt wcześnie, by oceniać potencjalne skutki planowanej ustawy.